Kabinet maakt doorwerken na AOW-leeftijd makkelijker

Kabinet maakt doorwerken na AOW-leeftijd makkelijker

Het wordt voor ouderen makkelijker om na hun AOW-leeftijd door te werken. Voor werkgevers wordt het makkelijker en goedkoper om AOW-gerechtigden in dienst te nemen of te houden. Dat is te danken aan een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken dat door een ruime Kemermeerderheid is aangenomen.
Op dit moment worden veel oudere werknemers die de AOW-leeftijd bereiken automatisch ontslagen. Wie wil doorwerken, start als zzp-er of werkt via een uitzendbureau. Asscher wil ouderen de kans geven op een normaal dienstverband. Met zijn wet worden AOW-ers goedkoop voor werkgevers omdat zowel de werkgever als de werknemer geen premies hoeven te betalen. Daardoor kunnen de werknemers ook genoegen nemen met een lager salaris; van het brutoloon gaat namelijk veel minder af. De wet regelt onder meer dat de werkgever die een 65-plusser in dienst heeft niet verplicht is hem twee jaar door te betalen als hij ziek wordt. Daarvoor gaat een maximum gelden, wat de vrees bij werkgevers voor een lange verplichte doorbetaling moet wegnemen. De SP en de vakbonden zijn tegen de nieuwe wet omdat zij vrezen dat de wet zou leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Werkgevers zouden goedkope 65-plussers in dienst nemen in plaats van jongere werknemers, is de vrees.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd