Kabinet wil lasten verlichten in 2016

Kabinet wil lasten verlichten in 2016

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat het begrotingstekort in 2016 zon 8 miljard euro lager uitvalt dan het tekort waar het kabinet in 2012 van uitging. Die meevaller wil het kabinet voor een belangrijk deel inzetten voor lastenverlichting volgend jaar.

“Er zijn nog wel wat risicos en we moeten de ellende van de crisis wegwerken”, zei minister Dijsselbloem van Financiën. De minister bedoelt daarmee de hoge werkloosheid, hoge schulden bij mensen en de opgelopen staatsschuld die allemaal nog moeten worden weggewerkt. Bovendien zullen de gasbaten lager zijn omdat er minder gas gewonnen wordt in Groningen.
Toch is er nu een flink bedrag beschikbaar voor lastenverlichting en voor de hervorming van het belastingstelsel. Het kabinet wil het belastingstelsel grondig hervormen. De lasten op arbeid moeten omlaag en die op consumptie omhoog. De stelselherziening moet over de loop der jaren geen geld kosten voor de schatkist, maar hoeft ook niks op te leveren. In de beginfase zullen bepaalde groepen te maken krijgen met hogere belastingen. Om hen te compenseren is 3 tot 5 miljard euro nodig voor lastenverlichting.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd