Kilometerheffing moeilijk uit te voeren

Kilometerheffing moeilijk uit te voeren

Een kilometerheffing voor personenautos alleen op drukke wegen, en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart van Nederland, maar blijft in de praktijk lastig uitvoerbaar.

Een kilometerheffing van 11 cent/km voor personenautos op drukke wegen in de spits is maatschappelijk rendabel, zowel bij hoge als lage economische groei, maar de uitvoerbaarheid ervan is een zorgpunt: alleen drukke wegvakken beprijzen is verwarrend voor de weggebruiker, die vaak niet weet welke wegen nu met of zonder heffing zijn. Verder zouden de kosten kunnen stijgen door privacy- en fraudeproblemen die hier niet zijn onderzocht. Dat geldt overigens voor alle varianten die in de studie zijn onderzocht.
Dit concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie Maatschappelijke Kosten en Baten Prijsbeleid Personenautos.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd