Koopkracht 2015 minder hoog dan salarisstrook suggereert

Koopkracht 2015 minder hoog dan salarisstrook suggereert

Het Nibud ziet dat de koopkrachtontwikkeling in 2015 in de meeste gevallen minder positief is dan het loonstrookje aangeeft. Niet alle koopkrachtbepalende elementen daarop worden meegenomen.

Volgens het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting zijn de inflatie, de veranderingen in de toeslagen, de hervorming van de kindregelingen en de hogere zorgpremie niet zichtbaar op de salarisstrook. Het hogere netto salaris zegt daarom weinig over de koopkracht.

De meeste werkenden hebben dit jaar iets meer te besteden. Hun koopkracht neemt veelal met bijna 1 procent toe. Maar er zijn ook groepen die minder te besteden hebben. Zo gaan huishoudens met een bijstandsuitkering er enkele euros tot enkele tientjes per maand op achteruit. Het Nibud spreekt van een ?zorgelijke ontwikkeling, omdat gezinnen op bijstandsniveau al structureel geld tekortkomen.?

Middeninkomens, huishoudens met een inkomen tussen de 25.000 en 40.000 euro, gaan er soms zon 40 tot 50 euro per maand op achteruit omdat ze geen zorgtoeslag meer krijgen. Ook veel ouderen moeten inleveren omdat pensioenen niet genoeg stijgen om de prijsstijgingen te compenseren. Wie er wel fors op vooruit gaan, zijn werkende alleenstaande ouders. Bij deze groep stijgt de koopkracht in sommige gevallen met meer dan 8 procent. De omzetting van bepaalde heffingskortingen in een hoger kindgebonden budget pakt voor hen gunstig uit.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd