Kwart Nederlanders niet op vakantie vanwege kosten

Kwart Nederlanders niet op vakantie vanwege kosten

Het aantal mensen dat niet op vakantie gaat, is iets groter dan vorig jaar. De meestgenoemde reden in een onderzoek van het Nibud zijn de kosten.

Een jaar geleden vonden vier op de tien thuisblijvers een vakantie te duur. Nu vindt meer dan de helft van de thuisblijvers een vakantie te duur, aldus het Nibud naar aanleiding van het onderzoek naar de besteding van het vakantiegeld. Nederlanders gebruiken het vakantiegeld vaker voor het aflossen van schulden of het doen van grote aankopen. Mensen die wel op vakantie gaan en daarvoor hun vakantiegeld gebruiken, zeggen dit jaar zuiniger aan te zullen doen.
Nederlanders gaan gemiddeld vijftien dagen op vakantie. De helft van de ondervraagden geeft hier niet meer dan 1.500 euro aan uit. Vorig jaar zei de helft van de geënquêteerden nog maximaal 2.000 euro aan de vakantie te kunnen besteden. Ongeveer 17 procent van de ondervraagden gebruikt het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of voor het wegwerken van betalingsachterstanden. Dit percentage loopt sinds 2010 gestaag op. Bijna twee op de tien respondenten zeggen het geld te gebruiken voor grote aankopen. Dit was een jaar eerder nog 12 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd