Kwart vijftigers financieel kwetsbaar

Kwart vijftigers financieel kwetsbaar

Een kwart van de mensen rond de vijftig zegt geld tekort te komen. Volgens ING hebben 550.000 huishoudens met 50 tot 65-jarigen een te kleine financiële buffer om financiële tegenvallers op te vangen.

De financiële kwetsbaarheid van vijftigers heeft ook te maken met de relatief hoge werkloosheid in deze leeftijdscategorie. Terwijl de werkloosheid onder andere leeftijdsgroepen begint te dalen als gevolg van het economisch herstel, neemt het aantal werkloze ouderen nog niet af. Momenteel zitten ongeveer een kwart miljoen mensen van boven de 45 werkloos thuis. Dit is meer dan twee keer zoveel als voor de crisis.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd