Lagere belastingtarieven, minder aftrekposten

Lagere belastingtarieven, minder aftrekposten

De Commissie Van Dijkhuizen die de regering adviseert over de hervorming van het belastingstelsel, heeft geadviseerd om te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen.
Volgens het CPB zouden deze structurele hervormingen op termijn ruim 140.000 nieuwe banen opleveren. De gemiddelde inkomenseffecten zouden beperkt zijn. Het rapport werd maandag aangeboden aan staatssecretaris Weekers. De commissie adviseert om terug te gaan van vier naar twee belastingschijven van 37% en 49%. Over het inkomen tot 62.500 euro wordt dan 37% betaald. Het aantal belastingplichtigen dat onder de eerste belastingschijf valt verdubbelt van een kleine 6 miljoen naar bijna 12 miljoen mensen, ofwel 93% van alle belastingplichtigen. Er verdwijnen tegelijkertijd een flink aantal aftrekposten.
De commissie adviseert de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, samen te voegen en te stroomlijnen. Bovendien stelt de commissie voor de zorgtoeslag niet meer aan het individu uit te keren maar rechtstreeks aan de zorgverzekeraars, om fraude te voorkomen. In totaal daalt het aantal burgers dat een toeslag uitbetaald krijgt dan van ruim 4,5 miljoen naar minder dan 1,5 miljoen, dat wil zeggen met ongeveer 70%.
De commissie adviseert verder het forfaitair rendement in box 3 dat nu op 4% staat, te verlagen. Dit rendement wijkt teveel af van wat burgers werkelijk aan inkomsten over hun vermogen ontvangen. De commissie beveelt aan om het rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen 5 jaar. Voor 2014 zou het betekenen dat het forfaitair rendement op 2,4 % komt.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd