Levensverwachting niet gestegen

Levensverwachting niet gestegen

De levensverwachting was in 2012 voor zowel mannen als vrouwen bijna gelijk aan die in 2011. Bij geboorte is de levensverwachting voor vrouwen nu 82,8 en voor mannen 79,1. De verwachting is wel dat die leeftijd de komende jaren verder zal stijgen.
In 2012 was de levensverwachting bij geboorte van mannen met 79,1 jaar ongeveer hetzelfde als in 2011. Reden voor het gelijk blijven van de leeftijd is de relatief hoge sterfte in 2012. Tussen 2001 en 2011 bedroeg de toename van de levensverwachting bij geboorte voor mannen gemiddeld 4,0 maanden per jaar. De levensverwachting bij geboorte van vrouwen was met 82,8 jaar eveneens bijna gelijk aan de levensverwachting in 2011. Sinds 2001 nam de levensverwachting van vrouwen met gemiddeld 2,5 maanden per jaar toe. Dat blijkt allemaal uit cijfers van het CBS.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd