Meer aandacht voor beslagvrije voet bij schulden

Meer aandacht voor beslagvrije voet bij schulden

Tienduizenden huishoudens met schulden houden te weinig geld over om van te leven. Deurwaarders en bepaalde overheidsinstanties leggen vaak voor een te hoog bedrag beslag op het inkomen en daar wil staatssecretaris Klijnsma met een wet iets aan doen.

Deurwaarders kunnen op het inkomen van mensen met schulden beslag leggen, maar zij moeten er ook altijd voor zorgen dat er een basisbudget overblijft om zaken als voedsel, kleding en onderdak van te betalen. Op dat basisbudget (beslagvrije voet) mag geen beslag worden gelegd. Bij de berekening van de hoogte van dat beslagvrije bedrag gaat het vaak mis, waardoor tienduizenden huishoudens te weinig overhouden.
Met het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie dat de beslagvrije voet beter wordt vastgesteld en gehandhaafd.  De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd