Meer eigen geld bij aanschaf huis

Meer eigen geld bij aanschaf huis

Nederlanders die een huis kopen hebben daarvoor de afgelopen jaren minder geleend via een hypotheek. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat is een logische constatering omdat er tegenwoordig minder geleend kan worden voor een aftrekbare hypotheek.

Het hogere bedrag aan eigen geld is dus te verklaren door strengere regels voor het maximale leenbedrag die in de onderzochte periode van 2006 tot en met 2014 van kracht werden. Ook zouden ruimere schenkingsregels het verschil kunnen bepalen. Daarnaast blijft voor doorstromers de winst uit hun eerdere woning een belangrijke financieringsbron.

Het geld uit andere bronnen bedroeg in 2006 nog rond de 6 procent van de totale financieringsbehoefte. In 2014 was dat aandeel gegroeid naar 16 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd