Meer huurders hebben moeite met vaste lasten

Meer huurders hebben moeite met vaste lasten

In 2012 lukte het 37 procent van de huurders met betaalrisico vier jaar achtereen nauwelijks om rekeningen te betalen. In 2015 was dit al bijna 55 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De toename van het aandeel huishoudens met een langdurig betaalrisico is gedeeltelijk te wijten aan de instroom van nieuwe huishoudens met een relatief laag inkomen in de huursector, meldt PBL. Daarnaast hebben stijgende woonlasten en een achterblijvende inkomensontwikkeling invloed op de stijging.

Voor het onderzoek is alleen gekeken naar huurders die na het betalen van de huur onvoldoende inkomen overhouden voor noodzakelijke uitgaven om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. “Huurders die moeten bezuinigen op sociale participatie, zoals lidmaatschap van een sportclub, vallen hier buiten.” Ook uitgaven aan vakanties of uitjes zijn niet meegerekend.

Belangenvereniging de Woonbond ziet de cijfers als een “bevestiging voor de noodzaak van huurverlaging”. ” De bond pleit al langer voor een huurverlaging van 10 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd