Meer langdurige armoede in Nederland

Meer langdurige armoede in Nederland

Het aantal huishoudens met een laag inkomen daalt weliswaar, maar het aantal mensen dat langdurig met zeer weinig inkomen moet rondkomen groeit wel. De kans op armoede is het grootst in Amsterdam en Rotterdam.

In Europees verband staat Nederland er goed voor. Bijna nergens is het risico op armoede zo klein als in Nederland. Uit de Armoedemonitor van het CBS blijkt verder dat het aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden met een langdurig laag inkomen toeneemt.
Het CBS hanteert als armoedegrens voor een alleenstaande 1.020 euro per maand en voor een echtpaar met twee kinderen 1.920 euro. Meestal komt dat inkomen uit een bijstands-, of AOW-uitkering. Wie onder die inkomensgrens zit, wordt door het CBS arm genoemd. Van de ruim 7 miljoen huishoudens vielen vorig jaar 734.000, ruim 10 procent, onder dat begrip. Het CBS kan niet naar de verhouding inkomen en verplichtingen kijken. Wie een hoger inkomen heeft, maar door grote schulden netto minder overhoudt, wordt in de CBS-definitie niet tot de armeren gerekend.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd