Meer mensen in de bijstand

Meer mensen in de bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers over de bijstand.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond is gedaald en kwam eind maart 2017 bijna 4 duizend lager uit dan een jaar eerder. Dit is het tweede kwartaal op rij dat deze groepen samen minder bijstandsgerechtigden tellen dan een jaar eerder.

Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is tussen maart 2016 en maart 2017 met ruim 19 duizend toegenomen. Voor een aanzienlijk deel gaat het om mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben. De grootste groep zijn Syriërs. Eritreeërs komen hierna.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd