Meer mensen in schuldhulpverlening

Meer mensen in schuldhulpverlening

Het aantal mensen in Nederland dat zich bij de schuldhulpverlening meldt, is in 2014 toegenomen. Volgens de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening, meldden vorig jaar 92.000 mensen zich voor een hulptraject. Een jaar eerder kreeg de vereniging nog 89.000 aanmeldingen.

Ook het gemiddelde bedrag dat mensen aan schulden hebben uitstaan steeg. In 2013 was dat 37.700 euro, vorig jaar steeg dat naar 38.500 euro. Volgens de NVVK gaat het vooral om mensen met lage inkomens of een uitkering: 87 procent van de mensen in de schuldhulpverlening heeft een minimuminkomen of maximaal een modaal salaris. Zeven op de tien mensen die deelnemen aan het schuldhulptraject worden uiteindelijk schuldenvrij. Het aantal mensen met niet-regelbare schulden is de afgelopen drie jaar verdubbeld.
Volgens de NVVK is de toename van de schulden mede veroorzaakt door de afbouw van huursubsidie en tegelijkertijd de gemiddelde stijging van de huren.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd