Meer mensen kiezen vrijwillig eigen risico

Meer mensen kiezen vrijwillig eigen risico

Meer verzekerden kiezen bij hun zorgpolis voor een vrijwillig eigen risico. Het aandeel met een vrijwillig eigen risico is toegenomen van 5 procent in 2006 naar 12 procent dit jaar. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht.

Dit en volgend jaar is het verplichte eigen risico 385 euro. Dit bedrag moeten verzekerden zelf betalen als zij zorg uit het basispakket gebruiken. Verzekerden die het eigen risico vrijwillig verhogen met 100 tot 500 euro krijgen korting op hun maandpremie, maar moeten een hoger bedrag van de zorgkosten zelf betalen. Als er geen of weinig zorg gebruikt wordt, kan een vrijwillig eigen risico voordeel opleveren. Volgens het CPB geldt dat voor 80 procent van de verzekerden met een vrijwillig eigen risico van 500 euro. De korting op de premie is dan hoger dan de extra betalingen die ze vanwege het vrijwillig eigen risico moeten doen. Bij een lager vrijwillig risico valt het financiële voordeel lager uit.

Over het algemeen kiezen meer mannen dan vrouwen voor een vrijwillig eigen risico, evenals jongeren, mensen met hoge inkomens en hoogopgeleiden en mensen die doorgaans lage zorgkosten hebben. Het CPB stelt dat de keuze voor een vrijwillig eigen risico niet altijd rationeel is. Ongeveer 7 procent koos voor een vrijwillig eigen risico, terwijl dat op basis van hun zorggebruik van de afgelopen twee jaar financieel niet voordelig was. Voor het merendeel van deze groep was de keuze ook in het derde opeenvolgende jaar niet voordelig.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd