Meer mensen van WW naar bijstand

Meer mensen van WW naar bijstand

Het aantal mensen dat na de WW-periode in de bijstand belandt, is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen door de crisis. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV.

Tussen 2008 en 2013 is dit aantal ruim verdubbeld, van bijna 14.000 naar bijna 31.000. Het percentage WWers dat doorstroomt naar de bijstand is wel stabiel gebleven. Naar verwachting groeit het aantal personen dat doorstroomt nog verder naar 34.000 in 2014 en 36.000 volgend jaar. In totaal stroomt ongeveer 6,5 procent van de WWers door naar de bijstand. Voor 96 procent van hen geldt dat hun WW-uitkering wordt beëindigd vanwege het bereiken van de maximale duur.

Laagopgeleiden, 55-plussers en alleenstaanden hebben de grootste kans om na de WW in de bijstand terecht te komen. Ook is in delen van de Randstad, Groningen, Friesland en Gelderland het percentage WWers dat in de bijstand terechtkomt hoger dan in de rest van Nederland. Het doorstroompercentage varieert per gemeente van 0 tot bijna 13 procent. Uitschieters naar boven zijn onder meer Rijswijk, Groningen en Zoetermeer.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd