Meer schade door vuurwerk

Meer schade door vuurwerk

De schade door vuurwerk en vandalisme rond de jaarwisseling aan particuliere woningen en autos bedraagt ongeveer 13 miljoen euro en valt daarmee hoger uit dan vorig jaar toen het schadebedrag op 9 miljoen euro uitkwam.

Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Het uiteindelijke schadebedrag van deze jaarwisseling zal nog fors oplopen omdat medische kosten en schades voor bedrijven en scholen nog niet bekend zijn. De schadelast van alleen al de branden in Uden en Alkmaar zal naar verwachting die van particulieren overstijgen.

De schatting is gebaseerd op de eerste gegevens van verzekeraars, waar verzekerden sinds oudejaarsdag digitaal en via callcentra claims indienen. De schadeclaims betreffen zowel relatief kleine schades als gevolg van ongelukjes in en om het huis, maar ook grote schades zoals zwaar beschadigde autos en daken en/of gevels. Vaak was er zwaar (illegaal)vuurwerk in het spel. Verzekeraars signaleren dat zogenoemde wensballonnen, die neerstorten zodra het papier vlam vat, in toenemende mate voor schade zorgen aan daken en schuren.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd