Meer toeslagen uitgekeerd

Meer toeslagen uitgekeerd

Het Rijk keerde in 2013 ruim 10,4 miljard euro uit aan inkomensafhankelijke toeslagen voor wonen, zorg en kinderen. Dit is 0,3 miljard euro meer dan een jaar eerder. Dit heeft het CBS bekendgemaakt.

Het Rijk keerde 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag, 6 procent meer dan in 2012. De uitgaven voor het kindgebonden budget zijn vrij stabiel en bedroegen 0,9 miljard euro. In 2013 is 5,1 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd, een verdubbeling sinds de introductie in 2006. De toename is vooral toe te schrijven aan de stijging van de basispremie en het eigen risico voor de zorgverzekering. Om de toenemende kosten een halt toe te roepen, zijn de afgelopen jaren de criteria voor het ontvangen van een zorgtoeslag verscherpt. Hierdoor nam het aantal huishoudens dat recht heeft op zorgtoeslag af, van 4,5 miljoen in 2012 tot 4,3 miljoen in 2013 (57 procent van alle huishoudens). Desondanks nam de totale uitgekeerde zorgtoeslag in 2013 met ruim een half miljard euro toe. Dit komt vooral doordat de laagste inkomens dat jaar compensatie ontvingen voor de verhoging van het eigen risico.
Inkomensafhankelijke toeslagen, 2006?2013

De uitgekeerde kinderopvangtoeslag daalde in 2013 voor het vierde achtereenvolgende jaar. In dat jaar ontvingen ouders 1,9 miljard euro steun voor kinderopvang, tegen bijna 3 miljard euro in het recordjaar 2009. Deze ontwikkeling komt door versobering van de kinderopvangtoeslag en de economische tegenwind van de afgelopen jaren.

Van de huurtoeslag profiteerde 17 procent van de huishoudens. Van de huishoudens uit de tweede 10-procentsgroep van het besteedbare inkomen ontving ruim de helft huurtoeslag.
De huurtoeslag laat het duidelijkst het inkomensafhankelijke karakter zien: huishoudens die tot de 30 procent met de laagste besteedbare inkomens behoorden, ontvingen 70 procent van het bedrag dat aan huurtoeslag werd uitgegeven.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd