Meer werkenden in juli

Meer werkenden in juli

In juli waren er in Nederland bijna 8,8 miljoen mensen met betaald werk. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen.

Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 348 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 2 duizend per maand. Hiermee daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking in juli naar 3,8. Daarmee is de werkloosheid nog wel hoger dan het laagste punt voor het begin van de crisis in de tweede helft van 2008. Toen was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6.

De rest van de groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd