'Meeste pensioenpremies wel omlaag'

'Meeste pensioenpremies wel omlaag'

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft gereageerd op een onderzoek van het Financieele Dagblad waaruit blijkt dat veel bedrijfstakpensioenfondsen geen lagere premies hanteren. Volgens haar gaan de meeste pensioenpremies wel omlaag.

Klijnsma wijst erop dat de grote fondsen, zoals het ABP, de premies verlagen. Daar zijn de meeste werknemers bij aangesloten. Over het complete beeld geeft toezichthouder De Nederlandsche Bank binnenkort duidelijkheid. Klijnsma belooft de vinger aan de pols te houden.

Het kabinet gaat ervan uit dat de premies fors zullen dalen, omdat door nieuwe wetgeving ook het bedrag verlaagd is dat jaarlijks voor pensioen opzij gelegd mag worden. Maar de premies worden vastgesteld door de fondsen zelf, die bestuurd worden door vakbonden en werkgevers. Als de pensioenfondsen hun premies niet verlagen, dan kan het kabinet daar niets tegen ondernemen. Klijnsma benadrukt dat deelnemers van pensioenfondsen inspraak hebben en er bij de fondsbesturen op aan kunnen dringen om de premies te verlagen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd