Miljoenennota 2015: iets meer koopkracht

Miljoenennota 2015: iets meer koopkracht

Nederlanders gaan er komend jaar gemiddeld een half procent in koopkracht op vooruit. Dat is een gemiddelde, per situatie lopen de verschillen flink op. Een kort overzicht van de inkomensmaatregelen uit de Miljoenennota.

De koopkracht stijgt volgend jaar omdat het inkomen stijgt, de pensioenpremies dalen en geplande lastenverzwaringen deels teruggedraaid worden. De lastenverlichting is te danken aan de verhoging van de arbeidskorting en een verlaging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting.
Het tarief voor de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt in 2015 36,5%. Dat is feitelijk een verhoging met 0,25 procentpunt ten opzichte van 2014 (36.25%). Omdat de regering eerder een verhoging naar 36,76% had aangekondigd, wordt het nieuwe tarief gepresenteerd als verlaging. De arbeidskorting wordt in 2015 extra verhoogd voor inkomens tussen 40.000 en 110.000 euro. Dat levert een maximaal belastingvoordeel op van 344 euro. Verder komt er 160 miljoen extra beschikbaar voor het kindgebonden budget om de koopkracht van gezinnen te repareren.
Een alleenstaande ouder met minimumloon kan er wel 10% op vooruit gaan. Maar lang niet iedereen ziet de koopkracht volgend jaar stijgen. Modale alleenverdieners met kinderen gaan er ongeveer 2,5% op achteruit. Ook voor ouderen ziet het er minder gunstig uit. Partners met beide AOW en een aanvullend pensioen gaan er 1,75% op achteruit, alleenstaande AOWers met aanvullend pensioen gaan 1% achteruit.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd