Minder brandmeldingen, meer hulpverzoeken

Minder brandmeldingen, meer hulpverzoeken

In 2013 daalde het aantal brandmeldingen, maar het aantal verzoeken aan de brandweer om hulpverlening was daarentegen opvallend hoog. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt.

In 2013 kreeg de brandweer bijna 87 duizend brandmeldingen. Ruim 58 procent daarvan was loos alarm. Het aantal keren dat loos alarm werd geslagen was 22 procent lager dan in 2011. De daling is onder meer toe te schrijven aan betere automatische brandmeldinstallaties bij instellingen en bedrijven. De brandweer heeft bovendien flink ingezet op verbetering van de procedures, waardoor bedrijven of instellingen eerst zelf controleren of er brand is.

Van de 36 duizend terechte brandmeldingen gaat het meestal om een buitenbrand of een kleine binnenbrand. Het aantal buitenbranden daalde sterk de afgelopen jaren. Preventieve maatregelen, zoals en het sluiten van brievenbussen en afvalbakken rond Oud en Nieuw, dragen bij aan de vermindering van het aantal buitenbranden. Het aantal kleine binnenbranden steeg juist licht, terwijl schoorsteenbranden en (middel)grote binnenbranden minder vaak voorkwamen.

De brandweer heeft in 2013 meer verzoeken om hulpverlening ontvangen dan voorgaande jaren. Het aantal verzoeken om onder meer mensen te bevrijden of bomen en takken te verwijderen steeg naar ruim 52.000. Vergeleken met 2012 is dat een stijging van 12 procent.
De oorzaken van de stijging zijn de twee grote stormen die op 28 oktober 2013 en op Sinterklaasavond over het land raasden. De meeste hulpverleningsverzoeken kwamen uit de kustprovincies.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd