Minder geregistreerde criminaliteit in Vinexwijken

Minder geregistreerde criminaliteit in Vinexwijken

In Vinex-wijken ligt de geregistreerde criminaliteit beduidend lager dan gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van CBS in het kader van 25 jaar Vinex.

De politie registreerde 57 misdrijven per duizend inwoners in 2015, in Vinex-wijken waren dit er 28 per duizend inwoners. Vooral het verschil met de grotere steden is aanzienlijk. In Vinex-wijken vonden in 2015 ongeveer 21 vermogensmisdrijven, zoals diefstal en heling, plaats per duizend inwoners. In de grotere steden waren dit er gemiddeld 52 per duizend inwoners. Ook het aantal geregistreerde vernielingen en geweldsmisdrijven ligt in deze nieuwbouwwijken lager dan in de grotere steden.

Vinex-wijken hadden in 2015 bovendien iets minder last van woninginbraken dan gemiddeld in Nederland. Het verschil is nog groter met de grotere steden. In Vinex-wijken kregen 4 op de duizend inwoners te maken met een woninginbraak. In de grotere steden waren dit er 6 op de duizend. Een verklaring kan zijn dat bewoners van Vinex-wijken vaker preventiemaatregelen nemen in en rondom het huis. In Vinex-wijken voelen ook minder bewoners zich wel eens onveilig vergeleken met de grotere gemeenten.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd