Minder inkomen door Wet uniformering loonbegrip

Minder inkomen door Wet uniformering loonbegrip

De Wet uniformering loonbegrip, die dit jaar is ingegaan, maakt het loonstrookje eenvoudiger, maar heeft ook ongewenste inkomenseffecten. Vooral gepensioneerden, directeuren-grootaandeelhouders en Wajongers krijgen minder inkomen door de wet. Op aandringen van de Tweede Kamer komt staatssecretaris Weekers van Financiën halverwege juni met een evaluatie van de koopkrachteffecten van de wet. Als de Kamer er dan snel over debatteert, kan in augustus worden besloten of compensatie nodig is voor groepen die er disproportioneel op achteruitgaan, aldus Weekers. Hij wijst er wel op dat daar geen geld voor klaarligt.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd