Minder investeringen in gebouwen

Minder investeringen in gebouwen

In augustus 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8 procent kleiner dan in augustus 2013. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds oktober 2013 zaten de investeringen in de lift, maar het herstel stokte in mei en juni. De lichte krimp in deze maanden had vooral te maken met een daling van de investeringen in bouwwerken. In juli 2014 was er sprake van een opleving, maar in augustus krompen de investeringen in vaste activa weer. Ook deze ontwikkelingen zijn vooral toe te schrijven aan de investeringen in bouwwerken. De totale investeringen in vaste materiële activa liggen op dit moment aanzienlijk lager dan voor de economische crisis die eind 2008 inzette.

De productie van de bouw was in augustus bijna 10 procent lager dan in augustus 2013. In juli was er nog een stijging. De forse daling in augustus heeft onder meer te maken met een gedeeltelijke verschuiving van de bouwvak van juli naar augustus en met de werkdag minder. Volgens de Investeringsradar van oktober 2014 zijn de omstandigheden voor de investeringen in oktober nagenoeg hetzelfde als in september. Aan de hand van zes indicatoren laat de radar zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd