Minder mensen in de bijstand

Minder mensen in de bijstand

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3.500 gedaald. Dit is de eerste daling sinds 2008. De daling zit in de mensen tussen de 27 en 45 jaar. Bij de 45-plussers was er nog een duidelijke groei.

Eind 2017 telde Nederland volgens het CBS 461.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand nam in 2017 afmet ruim 8.000. Er stromen in deze leeftijdscategorie meer mensen de bijstand uit dan erin. Het aantal bijstandsgerechtigde jongeren (tot 27 jaar) is in 2017 praktisch gelijk gebleven. Onder de 45-plussers bleef de bijstand groeien, in totaal met 5.000. Het groeitempo daalt wel. In 2016 bedroeg de stijging nog 9.000. De verhoging van de AOW-leeftijd in 2017 met drie maanden heeft de uitstroom onder de 45-plussers iets vertraagd.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd