Minister wil ontslag makkelijker maken

Minister wil ontslag makkelijker maken

Minister Koolmees van Sociale Zaken wil het werkgevers makkelijker maken om mensen te ontslaan. In zijn plannen voor de arbeidsmarkt schrijft Koolmees dat ontslag ook mogelijk moet zijn als er sprake is van een optelsom van omstandigheden.

Op dit moment kan een werknemer alleen worden ontslagen als er aan één van de acht ontslaggronden volledig wordt voldaan. Daar is bijvoorbeeld sprake van als een arbeidsplaats om bedrijfseconomische redenen vervalt, als de werknemer langdurig verzuimt of werk weigert. Koolmees wil dat werkgevers ook iemand kunnen ontslaan als niet aan een van de acht is voldaan, maar er wel van een ‘optelsom’ sprake is. Dan is er bij ontslag een hogere ontslagvergoeding verschuldigd.

De versoepeling van het ontslagrecht neemt volgens Koolmees drempels weg om mensen in dienst te nemen. Volgens de minister staan nu sommige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg. Hij wil werkenden meer zekerheid bieden, maar tegelijk moet flexwerk mogelijk blijven waar het nodig is. Zijn plannen voor een nieuw arbeidsrecht moeten in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komen. Daarin staat ook dat werknemers vanaf de eerste dag, dus al in hun proeftijd, recht krijgen op een ontslagvergoeding. Na een lang dienstverband wordt die vergoeding wel lager dan nu.
Verder krijgen werkgevers ruimere mogelijkheden voor tijdelijke contracten. Nu mogen er aansluitend drie tijdelijke contracten aan worden gegaan in twee jaar. Dat wordt drie jaar. Bij seizoenswerk wordt de verplichte pauze na drie tijdelijke contracten verkort van zes naar drie maanden. Koolmees wil de wet nog voor de zomer naar de Raad van State sturen voor advies en daarna naar de Tweede Kamer.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd