Mogelijk gaat AOW-leeftijd toch minder snel omhoog

Mogelijk gaat AOW-leeftijd toch minder snel omhoog

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt minder streng vast aan het tempo waarin de AOW-leeftijd zou moeten stijgen. Hij heeft dat meegedeeld aan de partijen die bij het pensioenoverleg zijn betrokken.
In de brief schrijft de minister dat hij ruimte ziet om nadere afspraken te maken over het ‘minder stringent koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting’. Volgens de huidige afspraken gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt die leeftijd afhankelijk van de gemiddelde leeftijdsverwachting. Die koppeling wil Koolmees mogelijk loslaten. Het is geen toezegging aan de vakbonden om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar, zoals die eisen. Met deze tegemoetkoming hoopt de minister het vastgelopen pensioenoverleg weer op gang te brengen. Vakbonden FNV, CNV en VCP reageren positief op de brief van Koolmees en zullen in gesprek gaan met het kabinet.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd