Nederlander minder zeker van vaste baan

Nederlander minder zeker van vaste baan

De kans op baanverlies is in Nederland relatief groot. Alleen in Spanje en Griekenland nam het risico op werkloosheid tussen 2007 en 2013 sterker toe dan in Nederland, aldus de Oeso.

Omdat de uitkeringen hier relatief hoog zijn, is het baanverlies financieel wel minder ingrijpend dan in veel andere landen. Nederland scoort ook hoog op het gebied van beloning. Het gemiddelde loon is alleen in Luxemburg hoger, terwijl de inkomensongelijkheid relatief laag is.
Voor vrouwen geldt dat zij meer dan mannen te kampen hebben met werkloosheid en minder verdienen. Daar staat tegenover dat zij minder vaak dan mannen last hebben van werkdruk. Op het gebied van baanzekerheid lopen de scores weinig uiteen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd