Nederlander wil niet lenen voor woningisolatie

Nederlander wil niet lenen voor woningisolatie

In Nederland wordt nog te weinig geïnvesteerd in duurzame energie en energiebesparing. Dat heeft niets te maken met de mogelijkheid om daarvoor geld te lenen. Die mogelijkheid is er wel degeljk, maar veel mensen lenen liever niet.

Dat blijkt uit een recente enquête van De Nederlandsche Bank (DNB)  naar de bereidheid van huiseigenaren om te investeren in duurzame energie of woningisolatie. Het verkrijgen van een financiering is niet zozeer een probleem. Bij de huishoudens die de laatste tien jaar niet geïnvesteerd hebben in verduurzaming van de eigen woning, gaf slechts 1,4% aan dat dit komt doordat ze geen lening van de bank kunnen krijgen. Gebrek aan spaargeld of het niet willen maken van schulden worden veel vaker genoemd.

Daarnaast geven veel respondenten aan dat kosten en baten lastig zijn te vergelijken, of dat de installatiekosten te hoog zijn. Daarbij is relevant dat de terugverdientijd vrijwel altijd langer is dan de termijn waarop de overheid zekerheid geeft over subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden.

Slechts 4% van de huishoudens die geïnvesteerd hebben in verduurzaming van de eigen woning heeft deze investering gefinancierd met een lening bij de bank. Investeringen in verduurzaming van de eigen woning worden voor het grootste deel gefinancierd met spaargeld.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd