Nederlanders banger voor inbraak

Nederlanders banger voor inbraak

Ruim een op de tien Nederlanders denkt dat de kans (heel) groot is dat er bij hen wordt ingebroken. Vooral mensen die op het platteland wonen en ouderen maken zich meer zorgen. Het CBS noemt die toegenomen angst opmerkelijk, omdat het aantal slachtoffers van (een poging tot) inbraak nauwelijks steeg.

In 2013 schatte ongeveer 12 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder de kans op inbraak in hun woning (heel) groot in. Dit komt overeen met naar schatting 1,7 miljoen personen. Bijna de helft van de inwoners denkt overigens dat die kans (heel) klein is, en de rest is neutraal of weet het niet.
De angst voor woninginbraak is sinds 2008 het meest toegenomen bij 65-plussers en plattelandsbewoners. Bij de inwoners van de weinig stedelijke gebieden verdubbelde het aandeel dat de kans (heel) groot vond, van 5 naar 10 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd