Nederlands spaaroverschot neemt af

Nederlands spaaroverschot neemt af

Het spaaroverschot van Nederlandse huishoudens bedroeg in 2016 ruim 3 miljard euro, tegen bijna 22 miljard in 2013. Het overschot nam vooral af doordat huishoudens en instellingen meer zijn gaan uitgeven.

De afname van het spaaroverschot hangt samen met de toename van consumptieve bestedingen.  Zo namen door het herstel van de woningmarkt de investeringen in vaste activa met 13,5 miljard toe. Bij die vaste activa gaat het met name om nieuwbouwwoningen. De verkoop van bestaande koopwoningen telt hier niet als investering. De toegenomen verkoop van zowel nieuwe als bestaande woningen vormde de laatste jaren verder een stimulans voor de bestedingen: mensen die verhuizen, geven doorgaans immers veel geld uit aan zaken als keukens, meubels en verf.

Nederland heeft al decennia een spaaroverschot. Dat betekent dat alle Nederlandse ingezetenen (bedrijven, overheid, huishoudens) samen minder besteden dan zij aan inkomsten hebben.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd