Nettoinkomsten omhoog in 2016

Nettoinkomsten omhoog in 2016

Uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP, blijkt dat de meeste werknemers in 2016 een hoger netto salaris overhouden. Ambtenaren die drie keer modaal verdienen, gaan er het meest op vooruit.

Gemiddeld genomen gaan werknemers met een minimumloon er netto 76 euro op vooruit. Werknemers met een modaal inkomen (bruto 2.816 euro per maand), houden per maand 69 euro meer over. Mensen die anderhalf keer modaal verdienen, gaan er 6 euro op vooruit. Twee keer modaal houdt maandelijks 52 euro meer over. De beperkte stijging van de netto-inkomsten van de groep anderhalf keer modaal hangt samen met de afbouw van de algemene heffingskorting. Hoe hoger het inkomen, hoe minder korting werknemers krijgen op de belastingen en premies. Voor lonen van anderhalf keer modaal scheelt dit uiteindelijk 61 euro per maand en netto maximaal 1.342 euro per jaar.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd