NIDI: zware beroepen eerder met pensioen

NIDI: zware beroepen eerder met pensioen

Mensen met een vmbo- of mbo1-diploma, zouden tot 2050 op hun 66e verjaardag met pensioen moeten kunnen gaan, mbo-ers op hun 67,5e en hbo’ers en universitair geschoolden met 70 jaar.

Dat is de mening van onderzoekers van het demografisch instituut NIDI. Op dit moment geldt voor iedereen dezelfde AOW-leeftijd. Die gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021, daarna houdt de AOW-leeftijd gelijke tred met de levensverwachting. Maar lager opgeleiden hebben vaker een zwaar beroep en gemiddeld een lagere levensverwachting. Dat betekent dat zij minder lang van hun oude dag kunnen genieten. In feite hebben hoger opgeleiden in het huidige stelsel bijna zes maanden AOW voor elk gewerkt jaar, lager opgeleiden 4,4 maanden. In het voorstel van het NIDI wordt dat 5,5 maand AOW.

Het doorvoeren van de verschillende AOW-leeftijden voor mensen met zware en minder zware beroepen kost wel geld. Ook moet de politiek bepalen of opleidingsniveau een goede en werkbare maatstaf is om de zwaarte van iemands beroep aan af te meten. Eerdere pogingen om mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen te sturen, strandden juist op de vraag wat een zwaar beroep is.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd