Nieuw meldpunt misstanden voor financiële sector

Nieuw meldpunt misstanden voor financiële sector

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een meldpunt geopend voor mensen die in de financiële sector werken. Zij kunnen daar overtredingen en misstanden melden.

Als er een melding binnenkomt bij het meldpunt zullen medewerkers van DNB  de meldingen beoordelen. Als het nodig is, zullen zij een onderzoek starten. “Professionals in de financiële sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiële instelling”, aldus DNB. Daarbij denkt de centrale bank aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en de financiering van terrorisme. Het meldpunt is bedoeld voor werknemers die niet de mogelijkheden hebben om dergelijke misstanden rechtstreeks te melden bij het bedrijf of de instelling waar ze werken. DNB: “Doordat dergelijke financieel-economische criminaliteit vaak heimelijk plaatsvindt, is zij lastig op te sporen. Het meldpunt moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten.”

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd