Nog levensverzekering mogelijk na DNA-onderzoek?

Nog levensverzekering mogelijk na DNA-onderzoek?

Twee derde van de Nederlanders denkt dat het moeilijker wordt een levensverzekering af te sluiten als uit DNA-onderzoek blijkt dat er een kans is op erfelijke kanker. Dat blijkt uit een onderzoek van het informatiecentrum voor erfelijkheid, het Erfocentrum.

Bijna twee derde (64 procent) is bezorgd of zelfs zeer bezorgd over de invloed die de uitkomst kan hebben, 28 procent is daar enigszins bezorgd over. Slechts 9 procent maakt zich er helemaal niet druk om.

Volgens de onderzoekers vragen de meeste aanbieders van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet naar de resultaten van erfelijkheidsonderzoek. Ook boven een bepaald grensbedrag wordt er niet naar geïnformeerd, hoewel de aanbieders dat volgens de regels wel zouden mogen. Ondervraagden weten dat niet altijd en ervaren de regels als onvoldoende vertrouwenwekkend. Daardoor zijn potentiële aanvragers terughoudend met het doen van genetische onderzoeken.

“Het Erfocentrum is van mening dat mensen weloverwogen moeten kunnen kiezen voor een genetisch onderzoek zonder bang te hoeven zijn voor negatieve gevolgen voor hun verzekerbaarheid.” Daarom hebben het Erfocentrum en het Verbond van Verzekeraars afgesproken meer informatie over de regels te verschaffen. Beide partijen zullen er op hun websites meer aandacht aan besteden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd