Oorzaak arbeidsongeschiktheid steeds vaker psychisch

Oorzaak arbeidsongeschiktheid steeds vaker psychisch

Ruim 415.000 mensen zijn op dit moment arbeidsongeschikt vanwege een psychische aandoening of gedragsstoornis, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral onder tieners en twintigers zijn de cijfers zorgwekkend.

Dit jaar zijn voor het eerst meer mensen uitgevallen voor de arbeidsmarkt door stress en andere psychische kwalen dan door lichamelijke klachten. In 2000 lag het aandeel arbeidsongeschikten met een psychisch probleem nog rond de 30 procent.

Vooral onder tieners en twintigers zijn de cijfers zorgwekkend: 85 procent van de ruim 72.000 arbeidsongeschikte jongeren onder de 25 jaar zit thuis vanwege stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis. En in de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar zijn er in vijf jaar tijd bijna dertigduizend arbeidsongeschikten met een psychische stoornis bijgekomen.

De toename is volgens de Inspectie SZW onder meer te wijten aan de toegenomen werkdruk. Vooral in het onderwijs, bij de overheid, in de zorg, transport en in de horeca is daar nog weinig aandacht voor bij de werkgevers, constateert de inspectiedienst in haar jaarverslag.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd