Overheid armer door waardevermindering gasreserve

Overheid armer door waardevermindering gasreserve

Het vermogenssaldo van de Nederlandse overheid is in 2015 opnieuw geslonken. De voornaamste oorzaak van de daling is met als in 2014 dat de gasreserves minder waard zijn geworden. Dit meldt CBS.

Het vermogenssaldo kwam in 2015 uit op 257 miljard euro. Het saldo van bezittingen en schulden daalde met 20 miljard euro.  De waarde van de overheidsbezittingen nam af met 31 miljard euro, terwijl de schulden 11 miljard euro minder werden. In 2014 daalde het vermogenssaldo nog met 60 miljard euro.

Het vermogenssaldo werd sterk negatief beïnvloed door de waardevermindering van 19 miljard euro van de olie- en gasreserves en door een exploitatietekort van 13 miljard euro. Dit tekort is gefinancierd uit de vrijgekomen middelen van bijvoorbeeld afgeloste leningen en verkochte aandelen. Hiermee is ook een deel van de schulden afgelost. Een positief effect was dat de marktwaarde van aandelen en overige deelnemingen in handen van de overheid toenam met 10 miljard euro. Een ander opwaarts effect had de waardevermindering (met 4 miljard euro) van schuldpapier dat is uitgegeven door de overheid als gevolg van een stijging van de marktrente.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd