Pensioenfondsen doen het weer beter

Pensioenfondsen doen het weer beter

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is eind maart gestegen naar 107 procent. Dat is een stijging van vier procentpunt ten opzichte van een maand eerder, toen de gemiddelde dekkingsgraad nog 103 procent bedroeg.Dat blijkt uit de pensioenthermometer van arbeidsadviseur Aon Hewitt. Met 107% voldoen de pensioenfondsen aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%. Maar de stijging van de dekkingsgraad is vooral toe te schrijven aan de gewijzigde berekening. Zou de gemiddelde dekkingsgraad worden vastgesteld zoals voorheen, dus op basis van de marktrente zonder UFR (UFR, de vastgestelde risicovrije rekenrente) en zonder de driemaands middeling, dan komt deze uit op 99% en bevindt deze zich dus nog ver onder de 105%. Als er geen rekening gehouden wordt met de kortingen die per 1 april zijn doorgevoerd, is de dekkingsgraad zelfs lager, namelijk 98%. De stijging van de dekkingsgraad is te danken aan een lichte stijging van de driemaands gemiddelde swaprente in maart 2013. Hierdoor daalde de waarde van de verplichtingen met 0,4%. De waarde van het vermogen is in maart gestegen met 2,4%. Dit werd veroorzaakt door zowel stijgende aandelenkoersen als door goede rendementen van de vastrentende waarden. Bovendien werden vorige maand de definitieve kortingen van 68 pensioenfondsen bekendgemaakt. Per saldo leidt dit tot een stijging van de gemiddelde dekkingsgraad met ongeveer 1%.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd