Pensioenfondsen onder druk

Pensioenfondsen onder druk

De dekkingsgraad is bij vier van de vijf grootste bedrijfstakpensioenfondsen per 31 december 2014 lager is dan de minimaal vereiste 104,2 procent. Ook kleinere pensioenfondsen hebben naar verwachting een dekkingstekort.

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpfbouw) is het enige grote fonds dat boven het minimum uitkomt. Bij veel pensioenfondsen zijn de rendement gestegen, maar door de lage rente hebben zij onvoldoende middelen beschikbaar om aan hun langetermijnverplichtingen te voldoen. Als de huidige marktomstandigheden gelijk blijven, moeten de pensioenfondsen volgens de Pensioenfederatie rekening houden met verdere dalingen.

Sinds 1 januari mogen de pensioenfondsen niet meer rekenen met de zogenoemde driemaands middeling. Daardoor daalde de gemiddelde dekkingsgraad over 2014 tot 103 procent. Om de huidige cijfers te kunnen vergelijken met de eerdere kwartalen van 2014, wordt de oude rekenmethode echter wel als eerste vermeld. In het nieuwe Financiële Toetsingskader (nFTK) is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden leidend (beleidsdekkingsgraad). Per eind december 2014 is dat 110 procent.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd