Prijsherstel op woningmarkt

Prijsherstel op woningmarkt

Volgens de Rabobank zijn er signalen dat de prijzen op de woningmarkt zich herstellen. Echte stabilisatie van de huizenprijzen vindt echter pas in de loop van volgend jaar plaats.De economen van Rabo wijzen erop dat de prijzen van bestaande koopwoningen die het CBS en het Kadaster in het derde kwartaal registreerden, voor het eerst in 3 jaar iets hoger uitkwamen dan een kwartaal eerder. Hun zogeheten PBK-index pluste met een bescheiden 0,4 procent. Van blijvend prijsherstel is echter nog geen sprake. In de komende kwartalen is een kleine prijsdaling zelfs niet uit te sluiten. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen in het derde kwartaal bovendien nog steeds gedaald (min 5 procent) en in vergelijking met 2008 ligt het prijsniveau nu nog zon 20 procent lager.Het aantal transacties en het vertrouwen in de woningmarkt zijn wel weer aan het toenemen, maar volgens het rapport kan een markt die ruim 5 jaar lang een neerwaartse spiraal kent, niet binnen een kwartaal uit het dal klimmen.” Willen de prijzen echt stabiliseren, dan moet er eerst nog een krapte op de markt ontstaan.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd