Probleembetalers hypotheek naar schuldhulpverlening

Probleembetalers hypotheek naar schuldhulpverlening

Hypotheekverstrekkers in het samenwerkingsverband Schakel! gaan consumenten met ernstige betalingsproblemen actief verwijzen naar schuldhulpverlening. Bij Schakel! werken ABN Amro, ING, Obvion, Rabobank, Reaal en SNS Bank samen met negentig bij de brancheorganisatie NVVK aangesloten organisaties voor schuldhulpverlening.
De zes betrokken hypotheekverstrekkers gaan consumenten, die zich met ernstige betalingsproblemen bij hen melden, zoveel mogelijk actief naar schuldhulpverlening verwijzen. Schuldhulpverlening kan dan een totaalbeeld maken van de financiële situatie van de klant. Hypotheekverstrekkers kunnen dit zelf niet, omdat zij vaak alleen inzicht hebben in de achterstand op de hypotheek en eventueel overige bankproducten. Klanten bepalen zelf of ze gebruikmaken van Schakel!. Als de klant dit wil, vindt afstemming tussen schuldhulpverlening en de hypotheekverstrekkerplaats. Gezamenlijk wordt dan een plan opgesteld om klanten in hun huis te laten wonen of om de restschuld minimaal te houden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd