Rapport CPB over nieuw pensioenstelsel

Rapport CPB over nieuw pensioenstelsel

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een rapport uitgebracht over de toekomst van ons pensioenstelsel. Hierin pleit het CPB voor het geleidelijk invoeren van een nieuw pensioenstelsel waarin jongeren niet meer opdraaien voor de pensioenlasten van ouderen.

Door de huidige doorsneepremie betalen jongeren mee aan de oudedagsvoorziening van ouderen. Het schrappen van deze doorsneepremie kost zon 100 miljard euro. Het CPB onderzocht een voorstel van de Sociaal-Economische Raad (SER) waarin iedereen een eigen pensioenpotje moet gaan opbouwen. Het zou betekenen dat er een stuk solidariteit verloren gaat en dat het stelsel geïndividualiseerd wordt. Er is dan meer maatwerk.

Dat maatwerk zou nodig zijn omdat het huidige collectieve systeem, waarin er zekerheid is over de pensioenuitkering, onbetaalbaar dreigt te worden. Het afschaffen van de doorsneepremie, zoals de SER wil, is gunstig voor alle toekomstige generaties, aldus het CPB. Maar daardoor zou de huidige generatie er fors op achteruit gaan.

Het CPB stelt voor de pensioenpremie geleidelijk te verhogen. Het helpt ook als mensen langer blijven doorwerken. Als de kosten neergelegd worden bij de overheid, bijvoorbeeld via een aanvulling op de AOW, gaan de overheidsuitgaven met 100 miljard euro omhoog. Dat kan alleen door de belastingen te verhogen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken komt later dit jaar met een notitie over het toekomstige pensioenstelsel. Zij baseert zich daarbij op de adviezen van onder meer de SER en het CPB.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd