Regeling voor geërfde schuld

Regeling voor geërfde schuld

Er komt een regeling voor mensen die onverwachts een schuld erven waarvoor ze zelf ophoesten. Zij kunnen straks bij de kantonrechter ontheffing vragen. Wordt volledige ontheffing verleend, dan hoeft de erfgenaam de schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog met eigen vermogen moet betalen. Het gaat nu nog om een wetsvoorstel. De huidige wet leidt soms tot problemen als mensen een erfenis zuiver aanvaarden. Dat houdt in dat zij alle goederen en schulden uit de erfenis verkrijgen. Blijkt dat er een onbekende schuld is die niet uit de erfenis kan worden betaald, dan moet de erfgenaam die met eigen geld betalen.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd