Regels voor trouwen iets anders in 2018

Regels voor trouwen iets anders in 2018

Per 1 januari 2018 veranderen de regels van het trouwen en van geregistreerde partnerschappen. Budgetinstituut Nibud wijst consumenten op de nieuwe regels en de gevolgen daarvan.

Voor 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen automatisch de standaard. Met ingang van 1 januari 2018 verandert de wet en trouwen echtparen in beperkte gemeenschap van goederen. Het is uiteraard wel mogelijk zelf afwijkende afspraken te maken en te laten vastleggen.
Als niets (extra’s) wordt vastgelegd, geldt onderstaand onder meer bij een huwelijk vanaf 2018 (bron Nibud):

  • Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van u samen.
  • Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel.
  • Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Wat niet verandert

  • Beide partners zijn volgens de nieuwe wet nog steeds aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet.


Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd