Relatief weinig AVG-klachten over verzekeraars

Relatief weinig AVG-klachten over verzekeraars

In het eerste half jaar dat de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van kracht is, heeft Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zo’n 10.000 klachten ontvangen over de omgang met persoonsgegevens. 130 klachten ging over verzekeraars.
Uit de cijfers van de AP blijkt dat de meeste klachten werden ingediend tegen organisaties in de sectoren Zakelijke dienstverlening (41 procent), ICT (12 procent) en het Openbaar bestuur (10 procent) . De financiële sector, waaronder ook de verzekeringsbranche valt, staat op dit moment op een vierde plek met 9 procent. Van de bijna 10.000 klachten hebben ongeveer 130 (1,35 procent) betrekking op verzekeraars. De banken zijn verantwoordelijk voor ruim twee keer zo veel klachten. De meeste klachten tegen verzekeraars gingen over de rechten van betrokkenen, de wijze van gegevensverwerking en het doorgeven van gegevens aan derden.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd