Risico op pensioenkorting steeds groter

Risico op pensioenkorting steeds groter

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen blijft nog steeds onder de maat. Daardoor stijgt voor honderdduizenden Nederlanders het risico dat ze gekort worden op hun pensioen.

De afgelopen maanden boekten de pensioenfondsen goede rendementen op hun beleggingen. Maar dat heeft nauwelijks invloed gehad op de dekkingsgraad. Dat komt mede door de lage rente. Daardoor groeiden de pensioenverplichtingen bijna even hard als de pensioenpotten. Volgens de pensioenfondsen zetten de rendementen vanwege de voorgeschreven rekenmethodiek niet voldoende zoden aan de dijk. Of de pensioenen daadwerkelijk worden verlaagd, hangt af van de dekkingsgraden op 31 december. ´De komende maanden worden spannend´, aldus ABP, dat de pensioenen van 2,8 miljoen ambtenaren beheert.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd