Schenkingsvrijstelling ook voor bouwtermijnen in 2015

Schenkingsvrijstelling ook voor bouwtermijnen in 2015

Kopers van een nieuwbouwwoning die de bouwtermijnen voor een gedeelte in 2015 aflossen, kunnen daarvoor gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling die eigenlijk op 1 januari 2015 verloopt.

Dat heeft minister Stef Blok laten weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Henk Krol. Bij het kopen van een woning in aanbouw wordt de aankoopsom vaak in delen betaald. Wie aan het eind van dit jaar een nieuwbouwwoning koopt, zal in 2015 nog bouwtermijnen moeten betalen. De verruimde schenkingsvrijstelling loopt echter tot 1 januari 2015. Naar de letter van de wet kan de vrijstelling dus niet meer gebruikt worden voor die termijnen.

Maar het kabinet toont coulance, zo schrijft Blok: ?Het kabinet heeft besloten de tijdelijk verruimde vrijstelling niet te verlengen maar acht het wel wenselijk om soepel om te gaan met de regels waar het gaat om een woning in aanbouw. Voor situaties waarin in 2014 al een begin is gemaakt met de besteding van een geschonken bedrag voor een woning in aanbouw, zal het kabinet goedkeuren dat, indien het geschonken bedrag in 2014 nog niet geheel kan worden besteed aan de woning in aanbouw omdat in 2014 nog onvoldoende bouwtermijnen zijn vervallen om het geschonken bedrag volledig te besteden, de tijdelijk verruimde vrijstelling toch van toepassing is op de besteding van het resterende bedrag in 2015.?

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd