Schrappen zorgbehandelingen levert minder op

Schrappen zorgbehandelingen levert minder op

Het schrappen van zorgbehandelingen uit het basispakket heeft minder kosten bespaard dan de bedoeling was. Dat blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer.

De versobering van het basispakket tussen 2007 en 2013 moest jaarlijks 500 miljoen euro opleveren, maar de besparing bedroeg naar schatting slechts 250 miljoen euro. De Algemene Rekenkamer spreekt dan ook van “een relatief beperkte besparing”.

In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat dat aanpassingen aan het basispakket vanaf 2017 zon 225 miljoen euro per jaar zouden moeten opleveren. Maar de Algemene Rekenkamer noemt dit bezuinigingsdoel “op korte termijn moeilijk haalbaar”. Om de bezuinigingen te kunnen realiseren, wordt inhoudelijk bekeken welke verzekerden wel en welke niet zijn aangewezen op specifieke behandelingen. Nu ziet het basispakket er nog voor alle verzekerden hetzelfde uit.

De Algemene Rekenkamer vindt dat zorggebruikers gestimuleerd moeten worden om gepast van zorg gebruik te maken. Dat wil zeggen dat iedereen voldoende zorg moet krijgen, maar niet meer dan nodig. Een combinatie van de eerder genoemde aanpak verbeterplannen en het stimuleren van gepaste zorg biedt volgens de Rekenkamer “aanknopingspunten voor een effectiever pakketbeheer”.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd