SCP: flexwerker is onzeker

SCP: flexwerker is onzeker

De onzekerheid is groot bij werknemers in tijdelijke dienst. Slechts 36 procent heeft een schriftelijk vastgelegd uitzicht op vast werk. Dat stelt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de flexibele arbeidsmarkt. Het aantal flexibele arbeidscontracten is gegroeid van 7 procent in 2002 naar 10 procent in 2012 (cijfers CBS). Een tijdelijk dienstverband zonder duidelijke afspraken over de toekomst lijkt de norm te zijn, stelt het SCP. En een op de drie flexwerkers weet niet wat de tijdelijke werkgever van plan is na afloop van het arbeidscontract. Van de werknemers met zes tot tien jaar werkervaring heeft een derde nog steeds een tijdelijk arbeidscontract. Toch is er volgens het rapport een vrij grote doorstroom van tijdelijk naar vast werk. Zon 25 procent van de werknemers met een tijdelijk contract heeft twee jaar later een vaste aanstelling.Werkgevers maken volgens het rapport nauwelijks misbruik van flexibele arbeidscontracten. Slechts bij 3 procent van de tijdelijke werknemers wordt een onderbreking van drie maanden ingelast om een vaste aanstelling te voorkomen. Aanscherping van deze ketenbepaling, zoals in het sociaal akkoord is afgesproken, heeft daarom volgens het SCP nauwelijks effect.

Geen reacties

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd